ကြေညာချက်များ

People's Reporter
ကြေညာချက်များ

People’s Reporter (ပြည်သူ့သတင်းထောက်) facebook page အသိပေးကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ ၊ ၁၆ ရက် ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်ဖော်ပြပါ လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာသည် ပြည်ထဲရေးနှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူဆက်ဆံရေးဌာန၏ ပြည်သူများပါဝင်နိုင်မဲ့ အခန်းကဏ္ဍကိုဖော်ဆောင်မည့် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။ https://www.facebook.com/peoplesreportermyanmar/

ပိုမိုကြည့်ရှုရန် »
Myanmar CDM Police Force
ကြေညာချက်များ

Myanmar Police CDM Channel အမည်ဖြင့် Facebook Page အသိပေးထုတ်ပြန်ခြင်း

ရက်စွဲ ၊ ၂၅ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်ဖော်ပြပါ Facebook Page သည် ပြည်ထဲရေး နှင့် လူဝင်ကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဦးစီးဌာနမှ ရဲ တပ်သားများ ပြည်သူ့ရင်ခွင်သို့ ခိုလှုံလာရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် Facebook Page တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း အသိပေးထုတ်ပြန်အပ်ပါသည်။  https://www.facebook.com/PCDMchannel

ပိုမိုကြည့်ရှုရန် »
ကြေညာချက်များ

အထွေထွေအုပ်ချူပ်ရေးဦးစီးဌာန CDM ဝန်ထမ်းများ အုပ်ချူပ်မှုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ ၊ ၁၄ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ပိုမိုကြည့်ရှုရန် »
ကြေညာချက်များ

မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ CDM မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းကြောင်း ကြေညာခြင်း

ရက်စွဲ ၊ ၁၃ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်

ပိုမိုကြည့်ရှုရန် »