လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များ

မူဝါဒ၊ ဖွဲ့စည်းပုံကိစ္စများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြဆွေးနွေး

၁၁ ရက် မေလ ၂၀၂၁ ခုနှစ်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးလွင်ကိုလတ်သည် ပြည်ထဲရေး နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၏ မူဝါဒ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းတာဝန်များ နှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့သည်။ တက်ရောက်လာကြသည့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများက ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ တင်ပြချက်များအပေါ်  အပြန်အလှန်သဘောထားပေး

ပိုမိုကြည့်ရှုရန် »